ENØK/Bygningsfysikk
Ved hjelp av dataprogrammet Simien
utfører vi simuleringer av tilstanden i
bygninger. I tillegg verifiserer vi varmetap i
kuldebroer i bygninger mot kravene i
byggeforskriftene. Designet av
Arkitektkontoret John Kristoffersen AS.
ENØK/Bygningsfysikk

Ved hjelp av dataprogrammet Simien utfører vi
simuleringer av tilstanden i bygninger. Vi evaluerer
energibehovet i bygninger mot byggeforskriftene,
beregning av energibehov, validering av inneklima
og dimensjonering av oppvarmingsanlegg,
ventilasjonsanlegg og romkjøling.
Arkitektkontoret John Kristoffersen AS
Sprinklerkontroll

Sprinkleranlegg er et spesialområde for oss.
VVS og Sprinkler er FG-godkjent for prosjektering,  
utførelse og kontroll av sprinkleranlegg.
Vi har avtaler om kontroll av ca 50 anlegg.
Våre tjenester

• Prosjektering  av rør- og ventilasjonsanlegg
• Utførelse av røranlegg
• Kontroll av sprinkleranlegg
• Sprinkleranlegg, fjernvarme og varmeanlegg er våre
   spesialområder
Back
Next
Varmeanlegg
Sprinklerkontroll
Vi påtar oss prosjektering og montering av
vannbårne varmeanlegg og skifting av
eksisterende kjeler. Har du problemer med
varmefordelingen i ditt anlegg? Kontakt oss.
Vi kan gjøre beregninger, foreslå  og
gjennomføre tiltak som for eksempel
utskifting av regulerings-ventiler, pumper og
innregulere anlegget.
Sprinkleranlegg er et spesialområde for
oss.
VVS og Sprinkler er FG-godkjent for
prosjektering, utførelse og kontroll av
sprinkleranlegg.
Vi har avtaler om kontroll av ca 50 anlegg.