Kontroll
Vi utfører kontroll av sprinkleranlegg i  
henhold til FGs retningslinjer og kontrollerer  
per i dag ca 50 sprinkleranlegg i hele Nord-
Norge.

Ta gjerne kontakt for ytterligere informasjon  
epost til Kurt R. Olaussen
eller på telefon 911 89 939.
http://www.fgsikring.no
http://sprinkler.fno.no/no/Hoved/Forside/