Referanser
Entreprenørcompaniet Nord AS
(Totalentreprenør)
Neumann Bygg Ombygging, Prosjektering og
utførelse av sprinkleranlegg. Varelager med reol
og taksprinkling. Fareklasse HHS IV
Anlegget er prosjektert og utført i henhold til
NS-EN 12845 og meldt inn i databasen Elektronisk
System for Sprinkleranlegg (ESS) til FG.
Prosjekteringsarbeidet omfatter full hydraulisk
beregning av sprinklersystemene, utarbeiding av
tegninger og installasjon av sprinkleranlegget.
Areal som inngår i prosjektet: ca 4000 m²
Ferdigstilt i oktober 2014.
Hent AS (Totalentreprenør)
Clarion Hotel The Edge. Nytt hotell i Tromsø
sentrum. Totalentreprise på oppdrag for HENT
AS i forbindelse bytte av VVS-entreprenør i
prosjektet.
Fullføring av prosjektering og utførelse av
ventilasjon, varmeanlegg med varmepumpe,
sprinkleranlegg og komfortkjøling.
Prosjektering påbegynt høsten 2011.
Oppstart utførelse våren 2012.
Arbeidet etter bytte av VVS-entreprenør ble
påbegynt 30.01.2014.
Hotellet åpnet 1. mai 2014.
Areal: 15 000 m²
Barlindhaug Utbygging AS
Forskningsparken BTR4 i Tromsø (Breivika)
Detaljprosjektering av varme-, sanitær- og ventilasjonsanlegg for SIVA eiendom Tromsø AS.
Kontorer og laboratorier, samt energi-behovsberegninger og verifisering av kuldebroer (bygningsfysikk).  Prosjekteringen ble påbegynt i mai 2013. Midlertidig stopp sommeren 2013. Prosjektet er per januar 2014 utsatt på ubestemt tid.
Prosjektering i henhold til passivhusstandarden.
Areal: 17 000 m²
Arkitekt: Barlindhaug Arkitektur, Multiconsult, Tromsø