Tjenester
Vi påtar oss oppdrag innen prosjektering  av  
rør og ventilasjonsanlegg og utførelse av  
røranlegg. For større og sammensatte oppdrag  
benytter vi utvalgte samarbeidspartnere.
Tjenester, prosjektering:
·         Ventilasjonsanlegg
·         Fjernvarme
·         Kjøle- og varmeanlegg/varmepumpe
·         Sanitæranlegg
·         Sprinkleranlegg
·         Bygningsfysikk
Tjenester, utførelse:
·         Sprinkleranlegg
·         Kjøle- og varmeanlegg
·         Varmepumper
·         Sanitæranlegg
·         Vedlikehold av sprinkleranlegg